Supravegherea activității caselor de ajutor reciproc din sistemul Uniunii Naționale a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România (U.N.C.A.R.S.R.)

În conformitate cu prevederile art. 7 (1) din Legea nr. 122/1996 republicată, activitatea caselor de ajutor reciproc din sistemul U.N.C.A.R.S.R. este supravegheată sistematic, prin metode, modele și proceduri avansate, în pas cu experiența internă și internațională din domeniu.

Prin supraveghere se urmărește asigurarea bunei funcționări a caselor de ajutor reciproc. Acestea trebuie să răspundă permanent solicitărilor de împrumuturi ale membrilor și să bonifice fondurile sociale acumulate de aceștia la C.A.R. cu o dobândă stimulatoare, cel puțin egală cu nivelul inflației.

Supravegherea activității caselor de ajutor reciproc se efectuează, începând cu anul 2003, de către Direcția de Supraveghere a Uniunii Naționale. Direcția de Supraveghere este compusă din specialiști de la fiecare uniune teritorială a C.A.R., condusă de un director la nivelul U.N.C.A.R.S.R. Direcția este subordonată și raportează numai Conferinței Naționale a C.A.R.

Supravegherea are ca obiectiv prioritar respectarea standardelor de performanță și a normelor de risc prevăzute în reglementările U.N.C.A.R.S.R. Aceste standarde prevăd, între altele, constituirea unor rezerve de capital și de lichiditate care să garanteze funcționarea caselor de ajutor reciproc, indiferent de problemele care apar în activitatea internă sau în mediul extern al acestora.

Supravegherea trebuie să se efectueze în mod preventiv, astfel încât acțiunea corectivă asupra casei de ajutor reciproc aflate în dificultate să se realizeze înainte ca disfuncțiile pe care le înregistrează să se accentueze iar declinul să devină ireversibil (supraveghere proactivă). Uneori, acțiunea corectivă se exercită ca o reacție la încălcarea standardelor de referință statutare din cauze imprevizibile, mai puțin evidente sau chiar ascunse (supraveghere reactivă).

Activitatea de supraveghere se desfășoară simultan, pe două planuri: supravegherea pe baza indicatorilor de prudențialitate, pe care toate casele de ajutor reciproc afiliate sistemului sunt obligate să-i raporteze periodic (supraveghere în sistem off-site), și supravegherea la fața locului, respectiv la sediul caselor de ajutor reciproc cu potențial de risc semnificativ (supravegherea în sistem on-site).

În ambele tipuri de supraveghere se are în vedere realizarea unor performanțe superioare, fără depășirea unui anumit prag de risc. În acest scop, se realizează calculul indicatorilor de prudențialitate de către fiecare casă de ajutor reciproc, analiza și centralizarea acestora la nivel teritorial/județean, precum și transmiterea, centralizarea și analiza lor, la nivelul U.N.C.A.R.S.R. Indicatorii de prudențialitate se calculează pe site-ul U.N.C.A.R.S.R. trimestrial sau lunar, după caz, pe toate cele trei nivele: casa de ajutor reciproc, uniunile teritoriale județene și Uniunea Națională.

În funcție de aceste analize și estimări se acordă un rating potrivit gradului respectării standardelor de referință statutare ale U.N.C.A.R.S.R. privind activitatea casei de ajutor reciproc. Acțiunile corective vor viza, în mod evident, casele de ajutor reciproc cu performanțe substandard, precum și cele care prezintă un potențial de risc semnificativ, din punct de vedere al probabilității de apariție și al nivelului de impact.

Nivelul de rating stă la baza stabilirii căilor de îmbunătățire a performanței și a profilului de risc ale caselor de ajutor reciproc în vederea trecerii lor dintr-o clasă de performanță inferioară în alta superioară.

Experiența acumulată până în prezent de la introducerea supravegherii atestă faptul că numai acele case de ajutor reciproc care respectă standardele de referință statutare ale U.N.C.A.R.S.R. funcționează și se dezvoltă în condiții optime. Nu au fost cazuri de case de ajutor reciproc care, respectând standardele statutare, să fi înregistrat probleme semnificative în funcționarea lor. Dimpotrivă, ultimele evoluții, atestă faptul că acele case de ajutor reciproc care nu acceptă astfel de standarde, aflate în afara sistemului de supraveghere al Uniunii Naționale, se confruntă cu riscuri și probleme majore, uneori grave, pe fondul crizei actuale.

Pesoanelor fizice care doresc să se înscrie la C.A.R. le recomandăm, înainte de a face acest lucru, să se intereseze dacă activitatea acelei case de ajutor reciproc este supravegheată conform legii sau nu.

Direcția de Supraveghere

a U.N.C.A.R.S.R.