Ce este o Casă de Ajutor Reciproc (CAR)?

Casa de ajutor reciproc este o asociaţie fără scop patrimonial, organizată pe baza liberului consimţământ al membrilor, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor săi.

Casele de ajutor reciproc îşi desfăşoară activitatea exclusiv cu membrii acestora.

Membrii unei case de ajutor reciproc pot fi numai persoane fizice salariate sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.

Scopul casei de ajutor reciproc este de a-și sprijini membrii în vederea întrajutorării financiare a acestora.

Cum găsești o casă de ajutor reciproc?

Casele de ajutor reciproc din sistemul Uniunii Naționale sunt afiliate la cele 37 de Uniuni Teritoriale Județene care se regăsesc în aproape toate județele din România.

Datele de contact ale caselor de ajutor reciproc și Uniunilor teritoriale ale acestora se regăsesc în secțiunea Contact. (vezi harta)

Recomandarea noastră este de a alege o casă de ajutor reciproc care face parte din sistemul Uniunii Naționale, având în vedere că acestea respectă prevederile Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al Uniunilor acestora.

Uniunea Națională și Uniunile Teritoriale Județene urmăresc asigurarea stabilității financiare a caselor de ajutor reciproc și supraveghează activitatea acestora.

Alegerea unei CAR din sistemul nostru se poate face în funcție de aria geografică/reședința, sau pe criterii profesionale.

De ce alegi o casă de ajutor reciproc din sistemul Uniunii Naționale a C.A.R.?

Pentru că membrii au încredere în funcționalitatea sistemului Uniunii Naționale a C.A.R.

Pentru că membrii se ajută între ei pentru rezolvarea unor probleme financiare.

Pentru că membrii participă la luarea deciziilor importante privind activitatea casei de ajutor reciproc.

Pentru că are grijă de economiile acumulate de membri la fondurile sociale proprii prin bonificarea anuală în condiţii avantajoase.

Pentru că este prezentă şi răspunde prompt la solicitările membrilor, oferind flexibilitate în găsirea de soluții adecvate nevoilor acestora.

Pentru că membrii au acces la împrumuturi cu costuri reduse și fără comisioane ascunse.

Pentru că se construiesc relaţii pe termen lung, funcționând ca un ,,club al membrilor”, cunoscându-se nevoile, bucuriile și necazurile și întotdeauna se găsește înțelegere față de membri.

Pentru că membrii pot beneficia de anumite ajutoare sociale, cum ar fi ajutor în caz de deces, de căsătorie, de naștere sau atribuirea de burse pentru copii membrilor, cu condiția ca entitatea C.A.R. să aibă contituite fonduri pentru asistență socială.