Serviciile oferite de C.A.R.

Casele de ajutor reciproc acordă împrumuturi cu dobândă către membri acestora. Dobânda la împrumuturi se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor şi constituirea fondurilor statutare.

Împrumuturile se acordă numai membrilor casei de ajutor reciproc pentru satisfacerea nevoilor personale și îmbunătățirea condițiilor de viață sau dezvoltarea micilor afaceri proprii.

Constituirea fondului social propriu al membrului se face prin contribuții periodice acumulate lunar sau ocazional, la care se adaugă dobânzi anuale la încheierea exercițiului financiar.

Acordarea unor ajutoare sociale nerambursabile membrilor, cum ar fi: ajutor de deces urmaşilor în cazul decesului unui membru, ajutor de căsătorie, de naștere a unui copil etc., cu condiţia ca entitatea C.A.R. să aibă constituite aceste fonduri pentru asistență socială. În statutele proprii ale caselor de ajutor reciproc sunt cuprinse și detaliate toate tipurile de ajutoare sociale practicate.

Casele de ajutor reciproc oferă servicii de educație financiară membrilor cu diferite ocazii, astfel încât îi ajută pe aceștia să gestioneze eficient finanțele familiei, să evite supra-îndatorarea, excluderea financiară și socială și să devină capabili să ia deciziile financiare corecte pe toată durata vieții lor active.

Anumite case de ajutor reciproc au încheiat parteneriate cu școli unde susțin cursuri de educație financiară copiilor preșcolari și școlari, atât în mediul urban, cât și în rural, într-un mod interactiv, pe bază de joc și adaptat vârstei. În cadrul Uniunii Naționale, sunt entități C.A.R. care acordă asistență copiilor pentru a reduce abandonul școlar.

Tipurile de împrumuturi

Casa de ajutor reciproc acordă împrumuturi cu dobândă numai membrilor săi, acestea fiind garantate cu fondul social acumulat și/sau cu giranți, numai persoane fizice.

În statutele proprii ale caselor de ajutor reciproc sunt cuprinse și detaliate tipurile de împrumuturi practicate.

Tipurile de împrumuturi ce pot fi acordate de o casă de ajutor reciproc afiliată Uniunii Naționale a C.A.R. sunt:

  • Împrumuturi tradiţionale, în cuantum de până la 7 ori fondul social propriu al membrului;
  • Împrumuturi de urgenţă, cu durată cuprinsă între 1-4 săptămâni;
  • Împrumuturi pe termen scurt, cu durată cuprinsă între 1-12 luni;
  • Împrumuturi pe termen mediu, cu durată cuprinsă între 1-5 ani;
  • Împrumuturi pentru finanţarea activităţilor generatoare de venit, în cuantum de până la 2 ori fondul social constituit, cu durată cuprinsă între 1-7 ani;
  • Împrumuturi promoționale, acordate membrilor în anumite perioade ale anului.