Vizită de studiu în România 29 Iulie – 3 August

În perioada 29 iulie – 3 august în Romania s-a desfașurat cea de-a treia vizita de studiu din cadrul proiectului „FINCARE Competențe financiare pentru incluziune socială, pentru dezvoltarea capacității de educare financiară a caselor de ajutor reciproc din România și a membrilor acestora”, proiect finantat prin Programul ERASMUS+ al Uniunii Europene administrat de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), în parteneriat cu Asociaţia Laboratorul de Solidaritate, The Co-operative Family Credit Union, Liverpool John Moores University, Federazione Trentina della Cooperazione şi Cassa Rurale Valsugana e Tesino – BCC.

Evenimentul a fost organizat pe durata a 6 zile și a permis organizațiilor participante să se reunească pentru a discuta cele două teme ale vizitei respectiv educația financiara și guvernanta, prin vizite la casele de ajutor reciproc ale salariaților, prezentări și discuții precum și vizita la C.A.R. a pensionarilor Omenia.

În cadrul vizitei au participat 18 persoane din partea The Co-operative Family Credit Union și o persoană din partea Universității John Moores din Liverpool, ambii fiind parteneri din Marea Britanie în acest proiect.

Prima zi de vizită a fost în județul Dâmbovița unde participanții au vizitat Uniunea Teritorală Județeană a C.A.R. Dâmbovița și trei case de ajutor reciproc, respectiv C.A.R. Învățământ Târgoviște, C.A.R. Județean Târgoviște și C.A.R. Pomicultorul Voinești, unde s-au prezentat aspecte referitoare la guvernanța caselor de ajutor reciproc și educația financiară a membrilor acestora, precum și discuții privind tipurile de împrumuturi oferite către C.A.R. membrilor, garanțiile oferite de către membri etc.

În a doua zi de lucru am avut plăcerea să-i invităm alături de noi pe reprezentanții U.T.J.C.A.R. Regiunea Vest, Mureș Ialomița, Olt, Vrancea, precum și ai C.A.R. C.F.R. Râmnicu Vâlcea, C.A.R. Victoria Mureș și C.A.R. Unirea Deva care au prezentat aspecte privind certificarea caselor de ajutor reciproc la Codul European de Bune Practici, aspecte privind aplicarea principiilor Guvernanței la casele de ajutor reciproc, programele de educație financiară a membrilor adulți și cursurile de educație financiară pentru copii, instrumente de analiză a riscurilor, fuziunea caselor de ajutor reciproc în vederea creșterii performanței, ziua s-a terminat prin dezbateri și împărtășirea experienței uniunilor de credit din Marea Britanie.

Ziua a treia s-a desfășurat cu vizitarea a două dintre cele mai importante case de ajutor reciproc din județele Brăila și Galați, respectiv C.A.R. Solidaritatea Brăila și C.A.R. Complex C.F.R. Galați, unde invitații noștri avut ocazia să discute cu directorii economici și președinții acestora despre aplicarea principiilor guvernanței și rolul Consiliului Director în activitatea caselor de ajutor reciproc, de asemenea s-au purtat diverse discuții pe marginea serviciilor financiare și a diferitelor tipuri de asistență socială oferite de casele de ajutor reciproc membrilor acestora.

În data de 1 august au fost vizitate Federația Națională „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „OMENIA”. Delegații englezi au fost impresionați de programele de asistență socială (asistență și îngrijire la domiciliu), de asistenta medicală, de prestările de servicii reparații, service la aparatura electronică și electro-casnica, croitorie, reparații încălțăminte, frizerie-coafor, tâmplarie, lăcătușerie, reparații și mentenanță la instalațiile sanitare, etc. de asemenea de organizarea unor activități de petrecere a timpului liber, acțiuni culturale, excursii, pelerinaje, etc.

Ziua a continuat cu vizitarea Casei de Ajutor Reciproc Spitalul Universitar de Urgență București, care începând cu anul trecut și-a extins activitatea din incinta Spitalului Universitar, într-un sediu nou achizitionat anul trecut.

În dimineața penultimei zile din program invitații noștri au vizitat Casa de Ajutor Reciproc Buftea, o casă nu foarte mare cu aproximativ 1.800 de membri, dar cu un puternic impact al scopului social acela de a deservi familiile cu venituri mici din orașul Buftea.

Ziua a continuat cu vizitarea celei mai mari case de ajutor reciproc din București, respectiv C.A.R. Metropolitan, care înregistrează la acest moment un număr de 16.250 membri. C.A.R. Metropolitan a început să funcționeze sub denumirea de C.A.R. R.A.T.B. în cadrul Regiei de transport București, având ca membri doar salariații acestei regii, în prezent s-a deschis comunității având membri din tot Municipiul București, cât și din zonele limitrofe. Prezentările făcute s-au referit la detalierea aplicațiilor informatice oferite membrilor C.A.R. Metropolitan.

Discuțiile au fost cu atât mai interesante cu cât unul dintre invitații prezenți este CEO al Voyager Alliance Credit Union din Marea Britanie similara C.A.R. Metropolitan.

Ultima zi din săptămână a fost dedicată schimburilor de bune practici dintre cele două echipe pe baza unor jocuri și studii de caz, precum și identificarea următoarele etape de colaboarare în vederea întăririi relațiilor instituționale și dezvoltarea miscării C.A.R. la nivel European.

Atat echipa din Marea Britanie, cat și echipa de proiect U.N.C.A.R.S.R. – Ana Maria Toma și Iulia Teodora Pașa - și-au manifestat dorinta și disponibilitatea de a dezvolta și consolida colaborarea institutionala pentru a putea transfera cele mai bune practici europene către mișcarea CAR din Romania.

Dorim să multumim tuturor colegilor implicati in această activitate pentru energia creativă pe care au demonstrat-o și pentru prezentările care au surprins aspecte concrete din viata de zi cu zi a caselor de ajutor reciproc / Uniunile teritoriale judetene pe care le-au reprezentat, accentuand incă o data rolul și misiunea noastra de integrator financiar și social pentru comunitătile pe care le deservim!

Echipa de proiect Erasmus+
Ana Maria Toma
Iulia Teodora Pașa

Poze vizita de lucru