Proiect ERASMUS+ FINCARE

Despre Proiectul ERASMUS+ FINCARE

Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România împreună cu Asociaţia Laboratorul de Solidaritate, The Co-operative Family Credit Union, Liverpool John Moores University, Federazione Trentina della Cooperazione şi Formazione Lavoro derulează proiectul FINCARE – Competențe financiare pentru incluziune socială, pentru dezvoltarea capacității de educare financiară a caselor de ajutor reciproc din România și a membrilor acestora.

România este puternic afectată de excluziunea financiară, lipsa educației financiare și supraîndatorarea. În România se înregistrează cel mai mic acces la servicii financiare din Uniunea Europeană - aproape 40% din cetățenii români neavând acces la servicii financiare, numai 60,8% din populația de 15 ani şi peste, deținând un cont la o instituție financiară, față de media la nivelul zonei Euro de 94,8%. Accesul la servicii financiare este și mai redus în rândul populației cu nivel scăzut de educație de numai 34,4% şi în rândul populației rurale de numai 56,4%. Se remarcă însă creşterea galopantă, cu 50% în numai 3 ani, a accesului la instituții financiare în mediul rural. În același timp România este țara cu cea mai mare pondere a persoanelor care apelează la împrumuturi și cu cel mai scăzut nivel al educației financiare. Numai 22% din populația României este alfabetizată financiar comparativ cu media în Uniunea Europeană de 52%.
Proiectul FINCARE va permite dezvoltarea programelor și materialelor de educație financiară ale caselor de ajutor reciproc și dezvoltarea competențelor lucrătorilor din sistem. Aceștia vor fi astfel mai bine pregătiți pentru a sprijini dezvoltarea competențelor financiare ale membrilor cu precădere a celor defavorizați pornind de la experiența caselor de credit cooperatist din regiunea italiană Trento. De asemenea se va dezvolta guvernanța socială a C.A.R. din România pornind de la experiența uniunilor de credit din Marea Britanie. În cadrul proiectului 27 formatori C.A.R. se vor instrui în programe speciale în Marea Britanie și Italia în cursul anului 2018 și apoi vor împărtăși cunoștințele lor către alți 80 de colegi în două evenimente de multiplicare în România în cursul anului 2019, unul dedicat educației financiare și unul guvernanței caselor de ajutor reciproc. Organizațiile partenere vor elabora manuale de guvernare care vor îmbunătăți participarea membrilor la luarea deciziilor și performanța în misiunea socială a acestor organizații.

Rezultatele intelectuale specifice care urmează a fi dezvoltate sunt:

  1. Manualul/ghidul pentru educația financiară pentru membri C.A.R.
  2. Materiale pentru formatori pentru activitățile de educație financiară,
  3. Raport privind situația actuală privind educația financiară și 2 studii de caz din Italia și un studiu de caz din România. Cercetătorii A.L.S. vor realiza un studiu national privind situația educației financiare în rândul populației excluse social și vor dezvolta material de formare a formatorilor.
  4. Manual de guvernanță pentru instituțiile sociale financiare.
  5. Materiale de training privind guvernanța instituțiilor sociale financiare,
  6. Broșura pentru membri privind guvernanța instituțiilor sociale financiare.

Proiectul este finanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, cu un buget total 221,135.00 Euro.

Parteneri

Asociația Laboratorul de Solidaritate https://laboratorul-de-solidaritate.webnode.ro/
The Co-operative Family Credit Union www.co-operativecreditunion.coop
Liverpool John Moores University www.ljmu.ac.uk
Federazione Trentina della Cooperazione www.cooperazionetrentina.it
Formazione Lavoro www.formazione-lavoro.net