Proiect "ICAR Incluziune prin Micro-Credit și Ajutor Reciproc - strategie sustenabilă a economiei sociale pentru ocupare și creare de întreprinderi sociale",
ID 173/6.1/S/148102

Despre Proiectul ICAR

În cadrul proiectului ICAR se vor înfiinţa 8 CAR noi și un punct de lucru cu personaliate juridică al unui CAR existent, și 17 case de ajutor reciproc vor dezvolta puncte de lucru. La înființarea/dezvoltarea acestora vor participa și persoane vulnerabile.

România are cea mai mare rată a persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din UE, peste 30% din gospodarii înregistrând datorii și restanțe la plată, cu o pondere mai mare în rândul unor grupe de populație vulnerabile cum ar familiile monoparentale cu doi copii și peste. Rata de îndatorare a gospodăriilor din România a crescut galopant de peste 3 ori în ultimii 5 ani. În multe cazuri aceste persoane se confrunta și cu excluziune financiară, fiind persoane nebancabile, cărora li se refuză accesul la servicii bancare și de credit de către creditorii de masă, fiind astfel expuse și la cămătarie. Proiectul ICAR răspunde acestor provocări prin asigurarea accesului la servicii financiare adecvate și la educatie financiară și antreprenorială, creând oportunități economice mai largi pentru aceste categorii. Ajutorul financiar reciproc și microfinanțarea - furnizarea de microcredite pentru afaceri sau pentru uz personal, încurajarea economisirii pentru familiile cu venituri mici – ajută la prevenirea si abordarea tuturor aspectelor excluziunii - sărăcie, venituri mici, lipsa locurilor de munca și mai ales a cauzelor acestora lipsa educatiei financiare și a creditului accesibil, oferindu-le sprijin în gestionarea adecvată a bugetelor, combaterea supra-indatorării și efectelor unor practici de creditare iresponsabile social, si eventual finanțare pentru ocuparea pe cont propriu. Casele de ajutor reciproc sunt instituţii financiare nebancare IFN, fără scop patrimonial, organizate în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor asociaţi.

Obiectiv general – Promovarea și dezvoltarea structurilor economiei sociale și consolidarea capacităților, compențentelor, cunoștințelor, stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin înființarea unui numar de 9 C.A.R. - Structuri de economie sociala (SES) și dezvoltarea activității a 17 puncte de lucru ale unor C.A.R. partenere, bazate pe modele de succes la nivel European – uniunile de credit și organizațiile de micro-finanțare și crearea a 36 de noi locuri de muncă din care 24 dedicate persoanelor provenite din grupurile vulnerabile din regiunile: București, sud-Muntenia, sud-est, vest, centru, sud-vest Oltenia și nord est.

Activitățile și rezultate principale ale Proiectului

 • 9 structuri de economie socială C.A.R. înființate – constituire și autorizare activitate (5 in mediul rural si 4 urban)
 • dezvoltarea a 17 puncte de lucru ale caselor de ajutor reciproc – structuri de economie socială
 • 9 cursuri de antreprenoriat în economie socială pentru 120 persoane vulnerabile care vor participa la înființarea de structuri ale economiei sociale – case de ajutor reciproc - SESCAR
 • 12 ediții de newsletter prin care se vor disemina știri și informații de interes despre educaţia financiară, incluziunea financiară și micro-finanțare prin economia socială
 • 1 program de formare a 20 formatori în economie sociala și educație financiară - curs acreditat ANC
 • 1 broșură de educație financiară și Manual Economia socială - incluziune financiară bune practici SES/CAR din UE și România
 • 1 Program de educație financiară pentru persoane din grupurile vulnerabile, membri și ne-membri SESCAR)
 • 1 conferința națională și un seminar
 • 1 document de politica publica

Grupul țintă

 • 20 familii cu peste 2 copii
 • 90 familii monoparentale
 • 235 femei
 • 26 manageri ai întreprinderilor sociale
 • 10 persoane care au părăsit timpuriu scoala
 • 15 persoane cu dizabilitati
 • 10 persoane de etnie roma
 • 20 specialiști în economie socială

Partenerii Proiectului:

Proiectul este implementat de către Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România (U.N.C.A.R.S.R.) în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), Uniunea Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc Argeș, Uniunea Teritoriala Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc Buzau, Uniunea Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc Dambovita, Uniunea Teritoriala a Caselor de Ajutor Reciproc Hunedoara, Uniunea Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor Mures, Uniunea Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor Dolj, Uniunea Teritoriala Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor Braila, Uniunea Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc Valcea, Casa de Ajutor Reciproc Arpechim I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Silvapam I.F.N, Casa de Ajutor Reciproc Tractorul Brasov I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Invatamant Braila, Casa de Ajutor Reciproc Municipiul Bucuresti, Casa de Ajutor Reciproc Solidaritatea Braila, Casa de Ajutor Reciproc Invatamant Targoviste, Casa de Ajutor Reciproc Judetean Targoviste, Casa de Ajutor Reciproc Apcarom Buzau I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Unirea Deva I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Zarand I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Hateg I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Decebal I.F.N. Deva, Casa de Ajutor Reciproc Sanitar Ramnicu Valcea I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc IFN C.F.R. Ramnicu Valcea, Casa de Ajutor Reciproc I.F.N Municipal Ramnicu Valcea, Asociatia Casa de Ajutor Reciproc Invatamant Falticeni I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Solidaritatea IFN Buhusi.