ATELIER INTERREGIONAL DE INCLUZIUNE FINANCIARA

15 iulie 2015

Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din Romania U.N.C.A.R.S.R si Institutul de Economie Sociala din cadrul FDSC au organizat in data de 7 iulie 2015 un atelier interregional de incluziune financiara ce are drept scop analizarea politicilor publice de la nivel national privind casele de ajutor reciproc si a tendintelor de la nivel European.

La eveniment au participat un numar de 125 delegati din cadrul sistemului C.A.R.

Am fost onorati sa-l avem invitat la eveniment pe domnul Paul Anthony Jones, profesor si membru al Unitatii de Cercetare pentru Incluziune Financiara de la Universitatea John Moores, din Liverpool. Prin intermediul Unitatii de Cercetare, profesorul Paul Jones se implica in actiuni ce vizeaza o gama larga de domenii legate de saracie, excluziune financiara si dezvoltarea serviciilor financiare pentru gospodariile cu venituri mai mici, exact acele comunitati in care Casele de Ajutor Reciproc furnizeaza servicii financiare si sociale.

Principalele teme de discutie ale atelierului au fost:

  • Cadru legal si de politici publice pentru uniunile de credit / casele de ajutor reciproc – o perspectiva asupra principalelor evolutii si tendinte la nivel international.
  • Guvernanta interna in uniunile de credit /casele de ajutor reciproc – lectii invatate din reforma din Marea Britanie.
vezi poze cursuri »

vezi toate stirile »


Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 6. “Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie: 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”

Titlul proiectului: ICAR Incluziune prin microcredit și Ajutor Reciproc – strategie sustenabilă a economiei sociale pentru ocupare și creare de întreprinderi sociale

Cod Contract: POSDRU/173/6.1/S/148102