Institutul de Economie Sociala si Uniunea Nationala a CARS din Romania UNCARS organizeaza Program de formare de formatori TOT Educatie si incluziune financiara prin economia sociala ICAR 21-27 septembrie 2015

12 august 2015


Curs autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari; la final participantii vor dobandi un Certificat de absolvire pentru ocupatia Formator (certificat recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale).

Cine poate participa ?

Participantii interesati trebuie :

 • Sa fie absolventi de studii superioare
 • Sa aiba experienta profesionala generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 2 ani intr-una din urmatoarele tipuri de organizatii :
  • asociatie, fundatie care lucreaza in domeniul incluziunii active – ocupare, servicii sociale, antreprenoriat, educatie financiara sau care doresc sa dezvolte programe de educatie financiara sau antreprenoriala , sau Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor (C.A.R.P.)
  • Case de Ajutor Reciproc (C.A.R.) ale salariatilor care doresc sa dezvolte activitati de educatie si consiliere financiara pentru membri
 • Sa aiba experienta anterioara in programe de formare/training/educatie
 • Sa nu mai fi beneficiat de un curs de formare de formatori printr-un alt proiect cu finantare FSE (Fondul Social European).

Competente dobandite

La sfarsitul cursului, participantii:

 • vor avea cunostintele necesare unui proces de formare eficient (identificarea nevoii de instruire, planificare, organizare, evaluare)
 • vor avea cunostinte si abilitati de a folosi o gama variata de metode de instruire si de implicare a participantilor.
 • vor sti sa planifice, sa sustina si sa evalueze o sesiune de instruire interactiva de educatie financiara

Programul va aborda de asemenea urmatoarele tematici specifice:

 • Excluziune financiara si supraindatorare – acces la servicii financiare – incluziune sociala
 • Educatie financiara – administrarea resurselor financiare proprii (economice, investitii, micro-credite - antreprenoriat individual si colectiv )
 • Economia sociala – economisire, servicii financiare si de credit, micro-finantare sociala

Criterii de selectie

 • Experienta relevanta
 • Motivatia de a desfasura activitati de educatie – incluziune financiara si antreprenoriala, inclusiv cu grupuri vulnerabile
 • Capacitatea de a utiliza cunostintele dobandite in activitatea profesionala curenta

Vor fi selectate 20 de persoane: 10 din sectorul ONG si 10 din sectorul CAR.

Cum puteti aplica ?

Trimiteti un Curriculum vitae (CV) si o scrisoare de motivatie (in care va rugam sa detaliati inclusiv modalitatea in care veti folosi cunostintele si abilitatile dobandite) pe adresa marian.ancuta@fdsc.ro pana la 24 august 2015.

Participantii selectati vor fi anuntati pana la 2 septembrie 2015.

Participantii se vor angaja ca la absolvirea cursului sa sustina o sesiune de educatie financiara de 1 zi la una din Casele de Ajutor Reciproc (C.A.R.) participante in proiect in perioada octombrie – noiembrie 2015 la una din locatiile proiectului.

Conditii de desfasurare

Cursul are durata de 6 zile rezidential – locatia va fi comunicata persoanelor selectate.

Toate cheltuielile de cazare, masa si transport vor fi suportate de organizatori conform procedurilor.

Cursul de formare se desfasoara in cadrul proiectului ICAR Incluziune prin microcredit și Ajutor Reciproc – strategie sustenabila a economiei sociale pentru ocupare si creare de intreprinderi sociale, Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


vezi toate stirile »


Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 6. “Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie: 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”

Titlul proiectului: ICAR Incluziune prin microcredit și Ajutor Reciproc – strategie sustenabilă a economiei sociale pentru ocupare și creare de întreprinderi sociale

Cod Contract: POSDRU/173/6.1/S/148102