Institutul de Economie Sociala si Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc va recomanda Manualul de incluziune financiara prin economie sociala

2 februarie 2016


Manual de incluziune financiara prin economie sociala prezinta rolul organizatiilor de economie sociala in combaterea excluziunii financiare. “Excluziunea financiara nu este un concept absolut, uneori se utilizeaza pentru a desemna fenomenul si termenii „persoane nebancabile” sau „partial bancabile”. Aspectele cheie ale excluziunii financiare sunt: lipsa unui cont bancar, lipsa economiilor,lipsa activelor, lipsa accesului la educatie financiara, lipsa asigurarilor, lipsa creditului accesibil.Excluziunea financiara este fenomenul care ii afecteaza pe cei care detin foarte putini bani in toate formele mentionate”.

Pornind de la dimensiunile excluziunii financiare, acesta contine exemple de bune practici de case de ajutor reciproc din UE si Romania.

Pentru informatii suplimentare cu privire la manual ne puteti contacta la adresa de e-mail ancuta.vamesu@fdsc.ro.

Material realizat in cadrul proiectului ICAR Incluziune prin microcredit si Ajutor Reciproc – strategie sustenabila a economiei sociale pentru ocupare si creare de intreprinderi sociale, cofinantat din Fondul Social European (FSE) in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritara: : 6. “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie: 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

Manualul poate fi descarcat aici

vezi toate stirile »


Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 6. “Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie: 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”

Titlul proiectului: ICAR Incluziune prin microcredit și Ajutor Reciproc – strategie sustenabilă a economiei sociale pentru ocupare și creare de întreprinderi sociale

Cod Contract: POSDRU/173/6.1/S/148102